Петрусь Бабенка
ЗАПИСКИ С ДЕВЯТОГО КИЛОМЕТРА


ТРАКТАТ АБ ЛЖЕ "ПСIХНАВУЦЫ"


"Псiхiка" не мае малекулярной, бiо-электрычной сутнасцi, структуры. Яна не мае уваходных каскада, датчыкаў-сiгналiзатароў, не мае i выхаднога каскада, праiзводнай як малекулярнай, бiоэлектрычнай дзейнасцi. "Псiхiку" нiхто не бачыў у мiкраскоп, не аперкраваў, не рэгiстравав прыборамi. Гэта фiкцыя, ахiнея, туфта, мiф прыдуманы лже"псiхнавукоўцамi", каб вешаць лапшу на вушi пакорным падаткаплацельшчыкам, забяспечывая сабе i псiхрвачам цёплыя мясцечкi ля благадзецельнай дзяржаўнай кармушцы, а зараз такой вельмi дыравай.

Лже "псiхнавўкоўцы" талдычаць: "душевнобольной". А хiба душу хто бачыў? Няма яе. Гэта, таксама, ахiнея, мiф прыдуманы царкоўнiкамi, каб вешаць лапшу на вушi нявежным людзям, шкада што i Ельцыну!

Разумней, магiчней казаць: Зрозумаз'ехаўшы", борозум - гэта выхадны каскад, проiзводная малякулярнай, бiо-электрычнай дзейнасцi матэр'яльнай нервовай сiстэмы, яна мае i ўваходныя каскады, датчыкi-сiгналiзатары: вочы, вушы, нос, рот. Агiдны цi кепскi будзе ўваходный сiгнал - у такiм становiшче будзе арганiзм чалавека; добры, прыемны будзе сiгнал - падобны вобразам адрэагiруе на яго нервовая сiстэма.

Паталогiя нервовай сiстэмы дзелiць люд на 3 тыпа:

1. Неўменяемыя [з поўнай паталогiяй (i розума, канешне) нервовай сiстемы];

2. Дзебiлы [з частковай паталогiей (i розума) нервовай сiстэмы]; Неўменяемые i дзебiлы - гэта смiрэнныя авечкi, iснуючыя ў сваiм, нiкому не вядомым, супокойным блаженным царстве. У iх ёсць два iнстынкта-патрэбы: гэта добра паесцi, можна i са сметнiцы i добра паспаць, не абавязкова на мяккiм, - можна i на халоднай бетонке карыдора, "забора", максiмоўнага iнтэрната-гулага, або, ян ваўсю гнаяць 4 гады на голай шпонке 2 аддзялення псiхзасрення Вiцьбы Вiцебску (без падушкi, нават). Яны не здольны зрабiць нiякога злачынства, бо нiякiя турботы жыцця iх не хвалююць, наадварот iх у псiхустановах (псiхзасценках, iнтэрнатгулагах) здзекваюць (i ахоўнiкi, таксама) i апiдарашчваюць блатныя ўблюдкi, бо не здольны абаранiцца, цi заявiць аб гэтых iзуверствах тупорылым начальнiкам, стварыўшым падобныя iзуверскiя ўмовы iснавання людзей.

3. Нармальные людзi, з iх мiзэрнай часткай эпiлепсiкаў i з церебральным паралiчом, але iх трэба лiчыць нармальнымi людзьмi - яны гэта даказалi ў мастацтве, працi i спортапаборнiцтвах.

Дэградацыя нервовай сiстэмы не паяўляецца з нарадженнем чалавека, яна прагрэсiруе ад кепскiх сацыяльна-бытавых умоў жыцця, празябання чалавека. Дэградацыя нервовай сiстэмы мае толькi адзiн дыягназ (у адрозненна ад шматлiкiх "псiхдыягназаў", накурочаных лже"псiхнавукоўцамi" каб отрымлiваць доктарскiя i кандыдацкiя ганарары з благадзецельной дзяржаўнай кармушцы (а, папросту, з нас - падаткаплательшчыкаў) - гэта садзiзм цялесны (каты), рэчывы (грабiцелi), алкашы i наркоты. Каб супакоiць садзiскi зуд дэградуiраванай нярвовай сiстэмы, атрымаць наслаждзенне арганiзму садзiсты абавязкова павiнны зрабiць злачынства - пакутваць iстоту, ўкрасцi, аграбiць, дабыць сроткi на пойла i наркату. Практыка паказала, што апасля тэрмiна заключэння, або апосля "псiхналячэння" садзiсты, 90% гэтага злачыннага канцiнгента, зноў становяцця на шлях злачынства - таму садзейнiчаюць несуровыя ўмовы заключэння. Ну, а для пракасiўшiх на "шызафренiю" створаны санаторные ўмовы жыцця - iм i някепскае, аб якой можа толькi марыць люмпэн-пенсiянер, ды к таму-ж "шызам" устанаўлiваюць iнвалiднасць, ну, за яе iм адламываюць народныя баксы. Так што адсядзiць, адхарчуецца ён на карку народа, накопiць мiл'ёны за тэрмiн адсiдкi i, выйдзячы на свабоду, займаецца зладзействам, бо санаторый заўсёды гатоў прыняць у свае лона. Каб садзiстаў вярнуць поўнацэннымi грамадству патрэбна не "калечэнне" замежнамi ядахiмiкатамi (за якiя адламываюць у замежна народную валюту, якую патрэбна б было накiраваць будучынi нацыi беларусаў - дзецям i, ў асаблiвасцi, дзецям, ахвярам камуняцкаго Чарно быля), а цяжкая праца праз 12 патоў з крывавымi мазалямi i прымусовае займанне спартыўным бегам (каб на ўсе жыццё запомнiлi гэта, да i заказалi сваiм сябрам-таварышам гэты "санаторый") на руднiках, лесапавале, рамонту дарог - на якiх у нас "асвальт", як у Парыже, толькi глыбей i шырэй" i на ачыстке лясоў.

Ну, а дэградацыяй нервовай сiстэмы хай займаюцца нервапатолагi, а не толькi стукаюць малаточкам па каленке ды водзяць iм прад вачыма. А лжэ"псiхнавуку" вывалiць на сметнiцу гiсторыi i рынка.КАБ ВЫПАУСЦI З ГНОЙНАЙ ЯМЫ КРЫЗIСА

Сучасны Вярх.Савет наўзаконiў сабе мiльённыя ганарары i, прывельмi, таму iм можна святкаваць шмат непатрэбных царкоўных свят, iм i неўдамёк, што выпаўсцi з гнойнай ямы крызiсу можна толькi гарбея не пакладая рук i навуковых мазгоў. Дарэчы скажу, што свята 9 мая, гэта не свята сучаснага пакалення i абяздоленных дзяцей сталiнска-камуняцкай бойней, учыненный iмi каб больш знiчтожыць беларусаў. Им гэта ўдалось i з дапамогай партызанскiх дзеянняў у раёнах, дзе пражывалi безабаронныя жанчыны, старыя i дзеткi. Хiба народныя "мсцiўцы" не маглi змагацца з ворагам у раёнах, дзе не было безахоўнае "быдла", хiба ў Беларусi не было такiх раёнаў? Так што гэта свята сталiнiсцкiх камуняк, якiя дапусцiлi фашыстаў у Беларусь, калi i дурням было вядома, што Гiтлер у кожную хвылiну клюне смажаным пеўнем у заднiцу, бо быў ужо ў Польшчы i Румынii i можна было сваечасова арганiзаваць абарону на мяжы, ды i аб гэтым дакладвалi i Зорге, i разведка з Германii i iншых.

Ну i аб свяце афганцеў-iнтэрнац-ў. Сумленных хлопцаў не знайшлось, каб адмовiцца iсцi на гэту бойню, адсiдзець у Гулаге за гэта. Трэба анулiраваць i гэта свята. Гарбець трэба, а не брюхацець ад таўстыву, а быць бы жыву!

Мiнiстэрства культуры ператварыць у камiтэт культуры i прышпандорiць яго да мiнiстэрства адукацыi. За 70 год Мiнкультуры так "закультывiравала" беларусаў, што ён бедны ўжо забыў родную цудоўна-чароўную сваю мову. Мiнiстэрства сабеса ператварыць у камiтэт сабеса i прышпандорiць да Мiнздраўаховы, бо клапацiцца аб здароў'i i сацаховы пенсiянераў i iнвалiдаў яго прэрегацiва.

Дзяржаўны транспарт аставiць у асабiстая карыстанне.

Прэзiдэнту РБ, старшыням Вярхоўнага Савету, Суда, Канстытуцыйнага Суда, Ген.пракурору, мiнiстрам, астатнiм прычындальным клеркам дзяржтранспартам карыстацця на тарыфу гарадскага пасажырскага i прыгарадна транспарта. Кантроль за яго аплату - прэрегацiва кантрольнай палаты. Анулiраваць прывiлеi прычындалам усiх узродняў.

Калi чалавек лечыцца дома, то купляе лекi i харчуецца за свае баксы. Чаму ж у бальнiцы ён не плацiць за лекi i харчаванне? Гэта несправядлiва. Трэба ўстанавiць каб бальныя плацiлi за бальнiчныя лекi i харчаванне.

Вельмi шмат пракасiўшых на "шызафренiю". Трэба неадкладна стварыць кампетэнтныя камiсii па расследванню гэтых з'яў у вобласцi лже"псiхнавуцы"; вярнуць пракасуноў з лона пенсiённага забяспячэння на працоўны шлях.

И аб разбрухацеўшых штатах у псiхустановах. Напрыклад, у 2 аддзяленнi псiхзасценка Вiцьбы:

5 псiхрвачэй, якiя штодзённа карабаюць эпiкрызы дыягназы на кожнага вязня, iх высмактвая з палатцца, бо нiколi ў аддзяленнi не бываюць. А патрэбен бы быў 1 урач.

8 мягер "сястёр. На вахту заступаюць 3-5. Першая, акулярная - атрымае лекi ў аптэцы i паставiць капельнiцу алкашу - астатнi час працiрае трусы на канапе.

Другая - 3 разы раздасць таблеткi, астатнi час працiрае трусы на канапе ля тэлевiзiру, цi вяжа панчохi.

Трэцяя - 3 разы ўколiць, астатнi час працiрае трусы на канапе, цi вяжа панчохi.

Чатвёртая i пятая - працiраюць трусы на канапе ля тэлевiзару, цi выжуць панчохi. Пры гэтым 2 штучкi застаюцца спаць на ноч i за спанне атрымлiваюць адгульчыкi. Хiба нельга 1-2-3 мегер саўмясцiць абавязкi, каб служба мёдам не казалась. Тады патрэбна б было i чатыры медсястры, а на ноч заставацца адной.

9 уборщыц. На вахту заступаюць 3-4. Памахаюць анучамi гадзiну, астатнi час працiрае трусы на канапе ля тэлевiзару, цi вяжа панчохi. А на ноч застаецца спаць 1; за спанне атрымлiвая адгульчык. А патрэбна б было i дзве ўборшцыцы.

9 ахоўнiкаў, на вахту заступаюць 2-4. Такой аравай лягчей здзеквацца з вязней. На ноч застаюцца спаць двое. За спанне атрымлiваюць адгульчыкi. А патрэбна б было i 4 санiтара.

2 буфетчыцы. На вахту заступае на тыдзень 1, а потым тыдзень спачывае. Хiба нельга 1 папрацаваць 5 дзён, а на выхадные наняць другую на 25% стаўкi? 2 гадзiны папалошча мiскi ад паснячай баланды, а масла, хлеб, катлеты, каўбасу, баланду, раздаюць хто ўгодна - мегеры, ахоўнiкi, уборшчыцы, толькi не буфетчыца. Такая анцiсанiтарыя. Хiба нельга паласкаць мегере?

2 рэабiлiтатара. 0,5 гадзiны папрацуюць у потеначвара - адвядуць i прывядуць вязней з працы. Астатнi час астатнi час працiраюць трусы на канапе ля тэлевiзару. Хiба нальга адвязцi вязней на працу ахоўнiку? Тады рэабiлiтатары i непатрэбны б былi: непатрэбен i малявальнiк - вязень, якi толькi i займаецца раманамi.

У тарным цэх-майстэрнi 3 майстра на 15 буракоў. А патрэбен бы был i адзiн. Такое ж становiшча i ў другiх цэхах.

Урач-рэанiматар i медсястра, якiя працiраюць трусы на канапе, зусiм тут непатрэбны. Навогул, майстэрню падпарадкаваць да адмiнiстрацыi псiхгестапа, тады б не патрэбна была адмiнiстрацыя майстэрнi.

Дараваць жыццё смяротнiкам, якiя гарбеюць на карысць Беларусi. Якi ж прок ад нябожчыкаў?

Пушкiн А., Бабенка П.М.

ПАКУЛЬ СВАБОДАЮ ГАРЫМ


Любвi, надзеi, цiхай славы
Нядоўга песцiў нас зман.
Згiнулi маладосцi забавы,
Як сон, як раннiшнi туман.

Чакаем з тамленнем упавання
Хвiлiны Вольнасцi святой,
Сваiм непакорным розумам
Радзiмы чуем прызыванне

Але ў нас гарыць жаданне
Пад гнетом улады ракавой,
Прыблiжая з свабодаю спатканне,
За Беларусь адказваем главой.

Пакуль свабодаю гарым,
Пакуль сэрца для чэсцi жывы,
Сябры, радзiме аддадзiм
Сэрца цудоўныя парывы.

Верце, сябры, узайдзе яна,
зорка чароўнага шчасця,
Беларусь успряне ата сна
i на абломках камунулады
напiшуць наша iмена!


Расшифровать рукопись помогла Юля Жук


главная страничка сайта / содержание "Идиота" №31 / авторы и их произведения